Stok Sayım & Envanter Hizmetleri - BY Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim

Hizmet verdiğimiz sektörler;

  • Ürün stoklarınız, demirbaş ve taşınır taşınmaz tüm sabit kıymet ve duran varlıklarınız teknolojik olarak sayılmakta, fotoğraflandırılarak kayıt altına alınmaktadır
  • Gıda firma mutfak ve depolarında mevcut tüm gıda ürünleri tartılarak sayım yapılmakta ve ekipman, demirbaş malzemeler ölçülerek kayıt altına alınmaktadır
  • Sayım sonunda zimmetli sabit kıymet sayımları kayıt altına alınmakta ve ilgili kişilere zimmetlenmektedir

 

top